Monissa tilanteissa sovittelun voi hoitaa hyvin etänä. Etänä tarjottavat sovittelupalvelut mahdollistavat sen, että sovittelun osapuolet voivat olla eripuolilla Suomea ja mikseivät maailmaakin. Riittää, että osapuolilla on käytössään nettiyhteys ja tarvittava laite, kuten kännykkä tai tietokone.

Etäsovittelu jopa edistää parhaimmillaan sovinnon syntymistä, kun osapuolten ei tarvitse tavata kasvokkain. Jos sovintoneuvotteluihin osallistuu tutusta ympäristöstä, kuten kotoaan, tilanne on joskus stressittömämpi. Tällöin osapuolet voivat keskittyä itse asiaan, mikä usein nopeuttaa ja helpottaa sopimista.

Säästää aikaa, rahaa ja luontoa

Asianajotoimisto Teräskulma hoitaa sovitteluja koko Suomen alueella. Sovintoneuvottelut voidaan etäsovittelun ansiosta järjestää joustavasti, kun matkustukseen ei tarvitse varata aikaa. Samalla se säästää myös kaikkien osapuolten resursseja. Teräskulma on myös sitoutunut pienentämään hiilijalanjälkeään, ja etänä tarjottavat palvelut tukevat tätä tavoitetta. Toisinaan sovintoa edistää kuitenkin vuorovaikutus kasvokkain, jolloin matkustaminen on tärkeää sovinnon saavuttamiseksi.

Vaatimuksia ja mahdollisuuksia

Etäsovintoneuvottelut korostavat entisestään sovittelijalta vaadittavaa ammattitaitoa. Sanattoman viestinnän vähentyessä, on tärkeää, että sovittelija hallitsee tilanteen ja pystyy viestimään kantansa selkeästi, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti. Teräskulman lakimiehet ovat kokeneita sovittelijoita niin kasvokkain kuin etänä tapahtuvassa sovittelussa. Myös etäsovittelun mahdollistavien alustojen käyttö on Teräskulmassa arkipäivää.

Sanomattakin on selvää, että etäsovittelu on vastaus myös koronatilanteen tuomiin haasteisiin. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset luovat tarpeita uusille toimintatavoille, joiden kehityksessä Teräskulma tahtoo olla aktiivisesti mukana. Etäsovittelu tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää sovittelua aiempaa joustavammin ja uusissa tilanteissa.

Esa Kärnä

Asianajaja