Sovittelun edut verrattuna tuomioistuinsovitteluun ja oikeudenkäyntiin

 

 

Milloin?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n sovittelupalvelu on erinomainen vaihtoehto, kun kaikki osapuolet suostuvat sovitteluun ja osapuolilla on tarve ulkopuolisen tuomalle asiantuntemukselle riidan ratkaisemiseksi. Kyseessä on oltava juridinen riita, kuten kaupallinen riita, työsopimusriita, asunto- tai kiinteistökauppariita, rakennusurakkariita, perintöriita tai omaisuuden ositukseen liittyvät riita.

Miksi?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n työntekijöillä on runsaasti kokemusta riita-asioiden sovintomenettelyistä. Joustava palvelu mahdollistaa sovittelun perinteisiä reittejä helpommin ja kustannustehokkaammin kaikille sitä tarvitseville. Palvelu on neutraalia, puolueetonta ja luottamuksellista. Kyseessä on vapaaehtoinen menettely, jossa neutraali kolmas osapuoli sovittelee osapuolten välistä riitaa.

Sovittelussa lähdetään liikkeelle sovinnon mahdollistavien olosuhteiden luomisesta osapuolten välille. Ulkopuolisen sovittelijan käyttäminen mahdollistaa sen, että keskustelussa kaikkien osapuolten näkemykset tulevat kuulluksi, asiantuntijan tuoma juridiseen ongelmaan liittyvä asiantuntemus valaisee asiantilan osapuolille ja kokenut neuvottelija valitsee tilanteeseen sopivimmat neuvottelumenetelmät.

Mitä sovittelupalvelu pitää sisällään?

Sovittelu alkaa osapuolten yhteisestä yhteydenotosta eli osapuolten on tullut ennen yhteydenottoa sopia sovittelupalvelun käyttämisestä riidan ratkaisemiseksi. Yhteydenoton jälkeen osapuolten kesken tehdään sovittelusopimus, jonka yhteydessä sovitaan, kuinka sovittelu toteutetaan.

Sovittelun aikana käydään yleensä ainakin yhteiskeskusteluja, joissa kaikki osapuolet ovat läsnä ja erilliskeskusteluita, joissa sovittelija tapaa kunkin osapuolen kahden kesken. Sovittelija vastaanottaa osapuolilta aineistoa ja osapuolten suostumuksella hankkii riitaan liittyvän tarvittavan selvityksen. Lopuksi sovittelija tekee osapuolten pyynnöstä sovintoehdotuksen. Sovittelija laatii sovintosopimuksen ja tarvittaessa huolehtii sen täytäntöönpanosta.

 

KULKU

 

MUUT SOVITTELUPALVELUT

Asianajotoimisto Teräskulma Oy tarjoaa myös muita sovittelupalveluita.

  • Avustaminen tuomioistuimessa riita-asian sovintomenettelyssä
  • Avustaminen sovittelutoimiston sovittelussa
  • Avustaminen muissa tuomioistuinten ja sovittelutoimistojen ulkopuolisissa sovitteluissa

 

Ota yhteyttä